Informatie

Kwaliteit en Beroepsvereniging

Alle professionals van Talenti a Casa werken volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteren zij de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn.

AGB - Codes

 • AGB-PRAKTIJKCODE-
  Talenti a Casa – psychologische zorgverleners = 94-(0)60303
 • AGB-ZORGVERLENERSCODE-
  Talenti a Casa – Orthopedagoog M. Geurts = 94-(0)13456
 • AGB-ZORGVERLENERSCODE
  Talenti a Casa – GZ-Psycholoog E. van Rensch-Schreurs = 94-(0)13970
 • AGB-ZORGVERLENERSCODE
  Talenti a Casa – Orthopedagoog-Generalist E. Custers = 94-(0)14134
 • AGB-ZORGVERLENERSCODE
  Talenti a Casa – Ontwikkelingspsycholoog NIP M. Simons = 94-(0)16746
 • AGB-ZORGVERLENERSCODE
  Talenti a Casa – Orthopedagoog E. v.d. Ham-Arends = 94-102388
 • BIG registratie – GZ-psycholoog A. Houben-Wolbertus =  19933478125 

Wachttijden elders te lang?

Onderstaand de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).


– Aanmeldingswachttijd (maximaal 4 weken)
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat een klant zich bij een zorgaanbieder meldt voor het maken van een afspraak, totdat het intakegesprek plaats vindt.


– Behandelingswachttijd (maximaal 10 weken)
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat.

Ons team

Ontmoet onze professionals

Talenti a Casa is er voor kinderen, jeugdigen, ouders, leerkrachten en iedereen die bij de ontwikkeling van een kind betrokken is. Wij vinden het belangrijk om systeemgericht te werk te gaan, dat betekent dat we graag met iedereen in de omgeving van het kind in gesprek gaan wanneer we denken dat dit kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling.