Talentiacasa

Plan vrijblijvend een intakegesprek in!

Graag ontvangen wij tevens een verwijzing van een geldige verwijzer (gemeente/huisarts/jeugdarts/gecertificeerde instelling) zodat wij op korte termijn een intakegesprek met jullie kunnen inplannen. 

1. Kind gegevens

2. Gezin gegevens


3. In geval van echtscheiding:

Overige kinderen:

4. Huidige school
5. Reden van aanmelding

Wat gaat er goed?

Waaruit bestaan de problemen en zorgen? Denk aan concrete voorbeelden en situaties.
Hoe lang bestaan de zorgen al? Wat is lastig aan het probleem?

6. Hulpvragen
Wat zijn uw vragen aan Talenti a Casa? Welke wensen en verwachtingen zijn er?

7. Mogelijke oorzaken / verklaringen van de problemen
Waarom zijn de problemen er volgens u en uw kind, welke mogelijke verklaringen zien jullie?

8. Wat is er aan de problemen gedaan en met welk effect?
9. Relevante informatie uit de voorgeschiedenis?

10. Relevante informatie tijdens de schoolperiode en huidige situatie?
11. School

12. Vrije tijd en spel

13. Speciale gebeurtenissen
Heeft uw kind naar uw mening ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt zoals bijvoorbeeld:
Situatie
Wanneer
Hoe reageerde uw kind
- Verlies van een geliefd persoon
- Verlies van een geliefd dier
- Verhuizing
- Echtscheiding
- Ongelukken
- Ziektes/ ziekenhuisopnames
- Mishandeling
- Anders, nl.
14. Overige vragen
*op locatie Venlo zijn de opties qua dagen en tijdstippen ruimer dan op de overige locaties in verband met het aantal behandelaren. We stemmen dit altijd in onderling overleg met jullie af.
Moeder
Vader
Ondertekenen door beide ouders. Indien één ouder ondertekent, verklaart hij/zij daarmee voor beiden!

Indien het kind 12 jaar of ouder is, dient het kind dit aanvraagformulier ook altijd zelf te ondertekenen.
Kind (* indien van toepassing)

Bovenstaande ingevulde gegevens worden verwerkt in ons privacybeleid. De verstrekte data wordt niet gedeeld met derden en streng beveiligd.
Voor meer informatie, zie ons privacybeleid