Voor wat

Begeleiding, behandeling en diagnostiek voor kind en jeugdige

We starten altijd met een intakegesprek met één van onze professionals, dat is geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens de intake brengen we jullie vragen en zorgen goed in kaart en bekijken we de mogelijkheden. Heel belangrijk is dat jullie je goed voelen bij de behandelaar.

Jullie ontvangen daarna een voorstel op maat voor een onderzoek, begeleiding en/of behandeling. We leggen daarbij de focus op het talent van het kind en niet op dat wat (nog) niet zo goed gaat.  Soms is het zinvol om diagnostiek in te zetten. Door middel van gesprekken, vragenlijsten, observaties en tests wordt gekeken naar de sterke kanten en naar moeilijkheden die jullie kind ervaart. Op basis van een nader intelligentie-, persoonlijkheids- of neuropsychologisch onderzoek kan, in de gevallen waar het noodzakelijk is, een kinder-psychiatrische diagnose worden gesteld. Hierin volgen wij de DSM-5, een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

Wij vinden het belangrijk om breed te blijven kijken; de omgeving van het kind wordt dan ook altijd meegenomen in de onderzoeksfase. Daarnaast vinden we dat een diagnose helpend kan zijn, maar zeker niet altijd nodig. We bespreken dit daarom ook altijd met jullie samen. 

De uitkomsten van een onderzoek geven niet alleen aan wat er aan de hand is, maar vooral ook hoe je hiermee om kan gaan. Als algemene regel geldt; hoe korter een probleem bestaat, hoe sneller je het kunt oplossen of hanteerbaar kunt maken. Wanneer op basis van de intake en/of het diagnostisch onderzoek duidelijk is wat er aan de hand is en hoe jullie het beste geholpen kunnen worden, kunnen jullie besluiten tot verdere begeleiding en behandeling door één van de behandelaren van Talenti a Casa.

Ons team

Ontmoet onze professionals

Talenti a Casa is er voor kinderen, jeugdigen, ouders, leerkrachten en iedereen die bij de ontwikkeling van een kind betrokken is. Wij vinden het belangrijk om systeemgericht te werk te gaan, dat betekent dat we graag met iedereen in de omgeving van het kind in gesprek gaan wanneer we denken dat dit kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling.